France England Nederland

CALCULEZ
VOTRE VITESSE DE COUPE EN TOUTE SIMPLICITE !

L'application Cutline Calculator est l'arme indispensable pour faciliter vos calculs devant une machine ou un ordinateur. Elle vous permet une conversion rapide de la vitesse de coupe et d'avance en tournage, fraisage, perçage et taraudage. Disponible en version Androïd, IOS, Windows et web.

CALCULATE
YOUR CUTTING SPEED IN A SIMPLE WAY!

The Cutline Calculator app is the key tool to ease your calculations when standing in front of a machine or a computer. It allows you a fast conversion of cutting speed and feed in turning, milling, drilling and tapping. Available in Androïd, IOS, Windows and web versions.

BEREKENEN
UW SNIJSNELHEID BEREKENEN OP EEN EENVOUDIGE MANIER!

De Cutline Calculator app is het belangrijkste hulpmiddel om uw berekeningen te verrichten tijdens uw werkzaamheden. Hiermee maakt u een snelle berekening van de snijsnelheid en aanvoersnelheid voor draaien, frezen, boren en tappen. Verkrijgbaar in Android, iOS, Windows en web-versies.